II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 2.5 Nyilvános kiadványok

 

H I R D E T M É N Y

 

 

Tájékoztatom Bőszénfa Község lakosságát, hogy a Képviselő-testület döntése alapján 2010. évben a helyi adók mértéke az alábbiak szerint változik.

 

Magánszemélyek kommunális adója

- A magánszemély tulajdonában lévő lakás után                                          10 000 Ft/év
Magánszemély tulajdonában lévő külterületi lakás után                                3 000 Ft/év
- Építési tilalommal nem terhelt beépítetlen földrész után                               1 000 Ft/év

 

Mentes:

1./ a lakóépülethez tartozó gazdasági célú épület, (istálló, ól, pajta, tároló, stb.) garázs és a műhely

2./ A belterületi földrészlet után 50 %-ban az a magánszemély (65. életévét betöltött férfi, illetőleg 60. életévét betöltött nő), aki más adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik és munkaképes korú, vele közös háztartásban élő hozzátartozója nincs.

 

Iparűzési adó

- Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és az alvállalkozói teljesítés értékével, valamint az anyagköltség 100 %-val.

- Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,5 %-a.

 

Gépjárműadó

-A 2006. évi LXI. törvény alapján a személygépkocsik és motorkerékpárok adóalapja – a jelenlegi önsúly helyett- a motor kW-ban kifejezett teljesítménye. A kedvezmények megszüntek.

-Tehergépjármű esetében az adó alapja továbbra is az önsúly, növelve a raksúly 50 %-val.

.

Idegenforgalmi adó

- Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 100 Ft.

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 14. §. (1) bekezdése alapján az adózó az adókötelezettségét érintő változást köteles bejelenteni.

 

 

Simonfa, 2009. december 12.

 

 

Dr. Horváth László

körjegyző


« Vissza az előző oldalra

Hasznos linkek: