III. Gazdálkodási adatok / 3.2 Költségvetések, beszámolók 3.2.2 Számviteli beszámolók

BŐSZÉNFA Községi Önkormányzat

2009. évi

költségvetési beszámoló

Működési bevételek

e Ft

eredeti

módosított

teljesítés

Működési bevétel

23.968

23564

23.457

1.Intézmények működési bevétele

-bérleti díj

250

250

79

-egyéb bevétel

600

300

285

-kamatbevétel

100

100

118

- ÁFA

50

229

229

- Alkalmazottak ellátási díja

209

209

2.Önkormányzatok sajátos működési bevétele

2.1 Helyi adók

-iparűzési adó

4.800

4.800

4.823

-idegenforgalmi adó

50

50

24

2.2Átengedett központi adók

-SZJA 8 %

2.795

2.795

2.795

-SZJA kiegészítés

13.673

13.065

13.065

-gépjárműadó

1.650

1.766

1.766

- pótlék

64

Támogatások

17.364

34.135

32.135

1.Normatív állami támogatás

9.364

9.304

9.304

2. Normatív kötött felhasználású támogatás

- központosított támogatás

1.470

1.470

- Működésképtelen önkormányzatok támogatása

5.000

3.000

- ÖNHIKI

12.514

12.514

-egyes jövedelempótló támogatások

kiegészítések

8.000

5.847

5.847

Működési pénzeszköz átvétel

2.000

6.153

5.807

-  Mozgókönyvtár, iskolabusz támogatás, közmunka program tám , mezőőr,száll.szolg)

Működési bevételek összesen

43.332

63.852

61.399


-2-

Felhalmozási bevételek

eredeti

módosított

teljesítés

Felhalmozási támogatás TEKI: gép

828

828

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

6.850

4.146

4.017

1.Önkormányzatok sajátos felhalmozású és tőke bevét.

TEUT: útfelújítás

600

600

- Kamat

100

- Magánszemélyek kommunális adója

2.000

1.886

1.798

-Koncessziós díj

200

-Tűzifa értékesítés

1.500

100

57

- Egyéb bevétel( busz bérlés, Diákbázis szálláshely kiadás közmunka pály gép, szerszám)

500

1.520

1.524

-ÁFA

400

40

38

2 .Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

- Földterület értékesítés

150

- Ingatlan értékesítés

2.000

2.Felhalmozási célú kölcsön törlesztése

500

500

456

-Szociális kölcsön

500

500

456

Felhalmozási bevétel összesen

7.350

5.474

5.301

Függő bevétel

168

Hitelek

49.056

1.Működési

26.146

2.Fejlesztési

22.910

Pénzforgalom nélküli bevételek

705

705

705

1.Előző évi pénzmaradvány

705

705

705

Bevételek mindösszesen

100.443

70.031

67.573

3-

KIADÁS:/működési

alapilletmény

eredeti

módosított

teljesítés

- polgármester (295x12)

3.540

3.540

3.540

- kommunális (85x12)

1.020

1.020

1.019

- hivatalsegéd (77,5x12)

930

930

935

- falugondnok (106x12)

1.272

1.272

1.272

- orvosi rendelő takarító (35,750x12)

429

429

429

-  illetmény kiegészítés

269

269

247

egyéb munkavégzéshez kapcs. Bér  (közhasznú,,közmunka)

6.500

5.625

5.625

biztosítási díj

104

104

103

ruhapénz

77

77

77

étkezési hozzájárulás

500

340

340

egyéb költségtérítés

200

50

4

egyéb juttatás

200

200

178

képviselők tiszteletdíja   (20,5x5)x12

1.230

1.230

1.230

egyéb költségátalány    89 eft/hó

1.062

1.062

1.062

megbízási díj( könyvtáros, napszámbér)

380

180

180

Személyi juttatás összesen

17.713

16.328

16.241

TB járulék

4.825

3.333

3.333

Munkaadói járulék

500

250

250

Egészségügyi hozzájárulás

415

415

380

M.adókat terhelő járulékok ( telefon ktg)

50

50

45

Munkaadót terhelő járulék

5.790

4.048

4.008

nyomtatvány, irodaszer

100

71

71

könyv, folyóirat

100

61

61

tüzelőanyag , gáz

500

304

304

hajtó- és kenőanyag

1.400

1.533

1.533

munka- és védőruha

500

209

209

egyéb készlet beszerzés

2.000

2.000

1.891

bérleti díj

100

telefondíj

500

500

550

szállítási szolgáltatás (különjárat, óvoda)

300

136

136

villamos energia

1.000

1.000

949

víz és csatornadíj

500

500

410

karbantartás, kisjavítás

4.000

5.498

5.498

egyéb üzemeltetési, fennt. szolgáltatás

3.000

2.659

2.659

ÁFA

3.450

3.440

3.440

belföldi kiküldetés

250

250

254

reprezentáció

50

reklám, propaganda

1.000

1.807

1.807

kamat

450

285

285

Elöző évi visszafizetési kötelezettség

277

284

különféle adók, díjak

500

500

438

egyéb dologi kiadás

1.500

1.614

1.614

számlázott szellemi tevékenység

230

99

99

Dologi kiadás összesen:

21.430

22.743

22.492

pénzeszköz átadás

18.600

14.940

14.940

rászorultságtól függő ellátás

1.100

1.170

1.170

természetben nyújtott ellátás

1.000

1.064

1.064

gyermekvédelmi támogatás

400

406

406

rendszeres szociális segély

3.400

1.757

1.757

RÁT

1.648

1.648

Lakásfenntartási támogatás

150

148

148

Pénzeszköz átadás összesen

24.650

21.133

21.133

Működési kiadás összesen

69.583

64.252

63.874

-4-

K I A D Á S O K : E Ft

Fejlesztési kiadások

Beruházások

17.160

3.660

1.660

Önkormányzati hivatal fűtéskorszerűsítés

1.000

Közösségi tér kialakítása

4.000

Önkormányzati  gép, jármű  beszerzés

2.000

1.288

1.288

Informatikai eszköz beszerzése

500

Gép, eszköz beszerzés

300

104

104

Ravatalozó építés

2.500

Generációk parkja

4.000

2.000

Áfa

2.860

268

268

Felújítások

9.600

1.794

1.794

Útfelújítás  Dózsa Gy

1.000

1.435

1.435

Csapadékvíz elvezetés

1.000

Közösségi ház külső és belső felújítás

4.000

Orvosi rendelő akadálymentesítés ,általános felújítás

2.000

ÁFA

1.600

359

359

Kölcsönök   törlesztése pénzeszköz átadás

3.500

325

325

Szociális kölcsön

500

325

325

Felhalmozási pénzeszköz átadás(szennyvíztisztító kiépítése

3.000

Fejlesztési kiadás összesen:

30.260

5.779

3.779

Átfutó kiadás

Általános tartalék

600

Kiadás összesen:

100.443

70.031

67.653


 

 

 

 


MEGNEVEZÉS

eredeti

módosított

teljesítés

Személyi juttatások

17.713

16.328

16.241

Munkaadókat terhelő járulékok

5.790

4.048

4.008

Dologi kiadás

21.430

22.743

22.492

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

24.650

21.133

21.133

Fejlesztési kiadások

30.260

5.779

3.779

Általános tartalék

600

KIADÁS MINDÖSSZESEN:

100.443

70.031

67.653


« Vissza az előző oldalra

Hasznos linkek: