III. Gazdálkodási adatok / 3.2 Költségvetések, beszámolók 3.2.3 A költségvetés végrehajtása

SZÖVEGES ÉRTÉKELŐ

Bőszénfa Községi Önkormányzat

2009. évi költségvetési beszámolóhoz

2009. évi költségvetés elkészítésekor figyelembe vettük azokat a szempontokat, amelyek kihatással lesznek önkormányzatunk évi költségvetésére. A 2009. évi költségvetési törvényben egyértelműen látszott, hogy a normatívák stagnálnak vagy csökkennek. Ezzel szemben a költségvetési törvénynek fontos eleme volt az úgynevezett út a munkához program keretében megvalósuló közfoglalkoztatási forma. Bizonytalanok voltak a TEKI, CÉDA, TEUT pályázati formák, míg ezekkel szemben megjelentek a LEADER, azaz az uniós pályázatok. Ez utóbbi pályázatok komolyabb előkészítést elsősorban forintálisan (tervek, pályázatírás) igényeltek.

Ezen szempontok meghatározták azt a rangsort, amelyek alapján önkormányzatunknak működni kellett. Elsődleges szempont, hogy az intézmények működése kiszámítható és stabil legyen az egyre nagyobb elszegényedéshez kapcsolódó szociális támogatások biztosítottak legyenek, illetve, ha szükséges újabb támogatási formákat vezessünk be. A következő szempont: település arculatának megőrzése, ezt nagymértékben elősegítette a RÁT-ban részesülők foglalkoztatása, hiszen olyan feladatokat végeztek el, amelyeket az előző évben napszámbér bevonásával, vagy vállalkozó igénybevételével tudtuk csak megvalósítani.

BEVÉTELEK

A működési bevétel éves szinten 96%-ra teljesült.

A működési bevételeket nagymértékben növelte  :

ÖNHIKI- ből 12.514 eFt  és a

működésképtelen önkormányzati támogatás 5.000 e Ft amelyek biztosították a zavartalan működést .

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

97%-os teljesítési szint.

Ezen bevételi helyen ingatlan és tűzifa értékesítésnél mutatkozik a hiány. Ennek oka, hogy a tervezett ingatlanra nem volt vevő, a tüzifa eladás az alacsony eladási árak miatt nem volt gazdaságos, ezért nem végeztünk kitermelést. A szociális kölcsönök igénybevétele és visszafizetése tervezett szinten van.

2009 költségvetési évben működési és fejlesztési hitelt nem vettünk igénybe. A folyószámla hitelből adódó lehetőségünket kihasználtuk.

,

Kiadások:

A személyi juttatások költséghelyen  kevesebbet használtunk fel mert a közcélú, közhasznú foglalkoztatottak köre kevesebb lett ezért a tervezetthez képest 875 e Ft-al a bérkiadás is elmaradt a tervezetthez képest A többi költséghely a tervezetteknek megfelelően alakult.

Dologi kiadásoknál a karbantartás, kisjavítás eredeti előirányzatot 1400 eFt-al átléptük. A  tél okozta út és padka hibákat haladéktalanul el kellett végeznünk. A reklám propaganda költséghelyen  is túllépés van  ,mert a betervezetten túl 600 e Ft kormányzati míg 150 e Ft megyei önkormányzati támogatást kaptunk a helyi rendezvényeink megvalósításához.

2009 évről kifizetetlen számlája önkormányzatunknak nem maradt, a  rendezvény támogatásból megyei önkormányzat által megítélt 150 e forint 2010-ben realizálódott. A működésünk elősegítéséhez a működésképtelen önkormányzatok támogatási keretéből 2009.-ben megítélt 2.000 e Ft szintén 2010-ben kerül számlánkra.

Önkormányzatunk gazdálkodására 2009 költségvetési évben költségtakarékos működtetés volt jellemző, amelyet nagymértékben elősegítették a helyi bevételek és a normatíván felüli kiegészítő támogatások .

Bőszénfa, 2010. február 9.

Nyitrai István

polgármester


« Vissza az előző oldalra

Hasznos linkek: