III. Gazdálkodási adatok / 3.2 Költségvetések, beszámolók 3.2.1 Éves költségvetések

BŐSZÉNFA Községi Önkormányzat

2010. évi

költségvetés

e Ft

Működési bevétel

24.890

1.Intézmények működési bevétele

-bérleti díj

500

-egyéb bevétel

500

-kamat bevétel

150

- alkamazottak ellátási díja ( közhasznú)

500

2.Önkormányzatok sajátos működési bevétele

2.1 Helyi adók

-iparűzési adó

4.800

-idegenforgalmi adó

20

2.2Átengedett központi adók

-SZJA 8 %

3.254

-SZJA kiegészítés

13.366

-gépjárműadó

1.800

Támogatások

20.317

1.Normatív állami támogatás

8.317

2. Normatív kötött felhasználású támogatás

- működésképtelen önkormányzatok támogatása(2009 évi)

2.000

-egyes jövedelempótló támogatások

kiegészítések

10.000

Működési pénzeszköz átvétel

5.800

-  Mozgókönyvtár, iskolabusz támogatás, szállítási szolg., mozgáskorl tám., egyéb)

Működési kölcsön(szociális)

500

Működési bevételek összesen

51.507

-2-

Felhalmozási bevételek

Támogatási bevétel (Generációk parkja)

20.000

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

9.000

1.Önkormányzatok sajátos felhalmozású és tőke bevét.

- Kamat

100

- Magánszemélyek kommunális adója

2.000

-Koncessziós díj

200

-Tűzifa értékesítés

100

- Egyéb bevétel( busz bérlés, Diákbázis szálláshely kiadás)

4.500

2 .Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

- Földterület értékesítés

100

- Ingatlan értékesítés

2.000

Felhalmozási bevétel összesen

29.000

Hitelek

71.123

1.Működési

22.873

2.Fejlesztési

48.250

Bevételek mindösszesen

151.630

KIADÁS:/működési

alapilletmény

- polgármester (315x11)+295

3.760

- kommunális (85x12)

1.075

- hivatalsegéd (77,5x 6)

465

- falugondnok (120x11)+106

1.426

- orvosi rendelő takarító (35.750x12)

440

-  illetmény kiegészítés

300

egyéb munkavégzéshez kapcs. munkabér (közhasznú, közmunka)

11.000

biztosítási díj

104

étkezési utalvány

500

egyéb költségtérítés

100

egyéb juttatás ( üdülési csekk)

147

képviselők tiszteletdíja   (20,5x5)x12

1.230

egyéb költségátalány    89 eft/hó

1.133

megbízási díj( könyvtáros, napszámbér)

300

Személyi juttatás összesen

21.980

TB járulék

4.986

Egészségügyi hozzájárulás

414

M.adót terhelő járulékok ( 25% )

200

Munkaadót terhelő járulék

5.600

nyomtatvány, irodaszer

150

könyv, folyóirat

100

tüzelőanyag

500

hajtó- és kenőanyag

1.500

munka- és védőruha

250

egyéb készlet beszerzés

1.600

bérleti díj

100

telefondíj

700

szállítási szolgáltatás (különjárat, óvoda)

500

villamos energia

1.000

víz és csatornadíj

500

karbantartás, kisjavítás

4.000

egyéb üzemeltetési, fennt. szolgáltatás

3.500

ÁFA

4.180

belföldi kiküldetés

300

reklám, propaganda

2.000

kamat

400

különféle adók, díjak

500

egyéb dologi kiadás

1.200

számlázott szellemi tevékenység

120

Dologi kiadás összesen:

23.100

pénzeszköz átadás

15.000

rászorultságtól függő ellátás

1.200

természetben nyújtott ellátás

1.200

gyermekvédelmi támogatás

450

rendszeres szociális segély

2.000

RÁT

2.000

Lakásfenntartási támogatás

250

Pénzeszköz átadás összesen

22.100

Szociális kölcsön

1.000

Működési kiadás összesen

73.780

 

-4-

K I A D Á S O K :


Fejlesztési kiadások

Beruházások

44.375

Önkormányzati hivatal korszerűsítés

2.000

Közösségi tér kialakítása

4.000

Ivóvíz minőség javítás

4.500

Informatikai eszköz beszerzése

2.000

Gép, eszköz beszerzés

500

Ravatalozó építés

2.500

Generációk parkja

20.000

Áfa

8.875

Felújítások

29.875

Útfelújítás  Dózsa Gy

1.500

Járdafelújítás Fő u

1.000

Csapadékvíz elvezetés

1.500

Közösségi ház külső és belső felújítás IKSZ –i pály

18.000

Orvosi rendelő akadálymentesítés ,általános felújítás

2.000

ÁFA

5.875

Kölcsönök   törlesztése pénzeszköz átadás

3.000

Felhalmozási pénzeszköz átadás(szennyvíztisztító kiépítése

3.000

Fejlesztési kiadás összesen:

77.250

Általános tartalék

600

Kiadás összesen:

151.630


 


MEGNEVEZÉS

eFt

Személyi juttatások

21.980

Munkaadókat terhelő járulékok

5.600

Dologi kiadás

23.100

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

22.100

Szociális kölcsön

1.000

Fejlesztési kiadások

77.250

Általános tartalék

600

KIADÁS MINDÖSSZESEN:

151.630


« Vissza az előző oldalra

Hasznos linkek: