III. Gazdálkodási adatok / 3.2 Költségvetések, beszámolók 3.2.2 Számviteli beszámolók


ZSELICKISLAK Községi Önkormányzat

2009. évi

költségvetési beszámoló


Működési bevétel:


eredeti

módosított

teljesítés

Működési bevétel

15.881

14.425

14.304

1.Intézmények működési bevétele
-bérleti díj

50-egyéb bevétel

1.200

659

659

-kamatbevétel

100

150

154

2.Önkormányzatok sajátos működési bevétele
2.1 Helyi adók
-iparűzési adó

1.900

985

985

2.2Átengedett központi adók
-SZJA 8 %

3.139

3.139

3.139

-SZJA kiegészítés

7.692

7.692

7.692

-gépjármű adó

1.800

1.800

1.605

- pótlék70

Támogatások

12.314

21.180

21.180

1.Normatív állami támogatás

8.314

8.314

8.314

1.1 Normatív kötött felhasználású támogatás
-egyes jövedelempótló támogatások  kiegészítések

4.000

5.376

5.376

-ÖNHIKI


6.164

6.164

-működésképtelen önkörmányzatok támogatása


1.000

1.000

-központosított  támogatás


326

326

Működési pe átvét(mozgókönyvtár, iskolabusz, közmunka ,egyéb)

1.500

1.500

1.463

Működési bevételek összesen

29.695

37.105

36.947- 2 -


Felhalmozási bevételek

Felhalmozási támogatások

9.896

9.896

9.896

CÉDE: Útfelújítás  ( Kossuth L. vége)

1.014

1.014

1.014

Falugondnoki busz beszerzés támogatása

8.882

8.882

8.882

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3.850

5.099

5.099

1.Önkormányzatok sajátos felhalmozású és tőke bevét.
- Busz értékesítés


1.600

1.600

- Falugondnoki busz ÁFA támogatása


784

784

- Kamat

100-Magánszemélyek kommunális adója

2.000

2.298

2.298

-Koncessziós díj

250

417

417

-Egyéb bevétel (buszbérlés, közmű visszatérítés)

1.5002.Felhalmozási célú kölcsön törlesztése

200

200

138

-szociális  kölcsön

200

200

138

Felhalmozási bevétel összesen

13.946

15.195

15.133

Függő bevétel

-2

Hitelek

30.242

1.Működési

17.9902.Fejlesztési

12.252Pénzforgalom nélküli bevételek

600

600

600

1.Előző évi pénzmaradvány

600

600

600

Bevételek mindösszesen

74.483

52.900

52.678

KIADÁS: működés

alapilletmény
- falugondnok (110x11)+95

1.305

1.305

1.290

- illetménykiegészítés

215

215

207

- udvaros          (120x12)

1.440

1.440

1.470

-hivatalsegéd  (könyvtáros )

717

717

235

polgármester tiszteletdíja (120x12)

1.440

1.440

1.440

képviselők tiszteletdíja (20,5x5)x12

1.230

1.230

1.220

egyéb bér alá tartozó munkabér (közhasznú, közmunka)

3.285

1.495

1.495

étkezési hozzájárulás

216

216

210

Egyéb juttatás (üdülési csekk)143

egyéb költségtér. hozzájárulás

150

150

76

költségátalány 30 %

432

432

421

Személyi juttatás

10.430

8.640

8.207

TB járulék

2.793

1.793

1.724

Munkaadói járulék

283

83

66

Egészségügyi hozzájárulás

369

369

173

Munkaadókat terhelő járulékok /telefon /

50

50

33

Munkaadót terhelő járulék összesen

3.495

2.295

1.996

nyomtatvány, irodaszer

50

50

60

könyv, folyóirat, közlöny

150gázenergia szolg.

600

600

434

hajtó, kenőanyag

900

900

515

munkaruha

180

180

87

egyéb készletbeszerzés

1.400

1.250

1.244

telefondíj

450

450

563

bérleti és lízingdíj

500

500

480

szállítási szolgáltatás

700

350

335

villamos energia szolgáltatás

1.200

1.000

930

víz és csatornadíjak

100

100

51

karbantartás, kisjavítás

5.500

3.560

3.557

egyéb üzemeltetési, fennt. szolgáltatás

2.000

1.600

1.595

ÁFA

3.080

2.400

2.398

belföldi kiküldetés

100reprezentáció

30reklám és propaganda kiadás

1.000

579

579

kamat

200

775

775

Előző évi visszafizetési kötelezettség


437

437

különféle adók, díjak

500

241

241

egyéb dologi kiadás

600

1.225

1.225

számlázott szellemi tevékenység

240

75

75

Dologi kiadás összesen:

19.480

16.272

15.581

pénzeszköz átadás

7.860

7.328

7.328

szociális segély

3.920

1.400

1.375

Rendelkezésre állási támogatás


2.700

2.669

ápolási díj

600

350

325

rászorultságtól függő ellátás

1.700

1.850

1.846

Természetben nyújtott ellátás

200

150

147

gyermekvédelmi támogatás

200

200

197

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

14.480

13.978

13.887


Működési kiadások összesen

47.885

41.185

39.671
- 3 -

Felújítások

12.100

1.906

1.906

Integrált Közösségi Szolg.tér

8.584CÉDE Járdafelújítás( Kossuth L.u)

539

1.269

1.269

garázskapu


256

256

Középületek akadálymentesítése, általános felújítás

961ÁFA

2.016

381

381

Beruházás

13.898

8.609

8.609

Ingatlan vásárlás

1.000Gép, eszközök beszerzése

1.200

167

167

Ifjúsági sport Szabadidőközpont kialakítása

2.167Falugondnoki busz beszerzése

7.215

6.844

6.844

ÁFA

2.316

1.598

1.598

Fejlesztési pe átadás( Viziközmű Társulat

850

850

Fejlesztési kölcsön(szociális)

200

350

315

Fejlesztési kiadások összesen

26.198

11.715

11.680Átfutó kiadás


-140

Céltartalék

400

Kiadások mindösszesen

74.483

52.900

51.211
K I A D Á S O K :MEGNEVEZÉS

eredeti

módosított

teljesítés

Személyi juttatások

10.430

8.640

8.207

Munkaadókat terhelő járulékok

3.495

2.295

1.996

Dologi kiadás

19.480

16.272

15.581

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

14.480

13.978

13.887

Fejlesztési kiadások

26.198

11.715

11.680

Céltartalék

400Átfutó kiadás-140

KIADÁS MINDÖSSZESEN:

74.483

52.900

51.211« Vissza az előző oldalra

Hasznos linkek: