III. Gazdálkodási adatok / 3.2 Költségvetések, beszámolók 3.2.1 Éves költségvetések

ZSELICKISLAK  Községi Önkormányzat

2010. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

Működési bevétel

15.906

1.Intézmények működési bevétele

-bérleti díj

50

-egyéb bevétel

1.000

-kamatbevétel

150

2.Önkormányzatok sajátos működési bevétele

2.1 Helyi adók

-iparűzési adó

1.200

2.2Átengedett központi adók

-SZJA 8 %

2.917

-SZJA kiegészítés

8.789

-gépjárműadó

1.800

Támogatások

13.997

1.Normatív állami támogatás

6.997

1.1 Normatív kötött felhasználású támogatás

-egyes jövedelempótló támogatások

kiegészítések

7.000

Működési pe átvét(mozgókönyvtár, iskolabusz, közmunka, egyéb)

1.600

Működési kölcsön (szociális)

300

Működési bevételek összesen

31.803


- 2 -

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási támogatás

996

CÉDE: járdafelújítás

996

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3.850

1.Önkormányzatok sajátos felhalmozású és tőke bevét.

- Kamat

50

-Magánszemélyek kommunális adója

2.300

-Koncessziós díj

500

-Egyéb bevétel (buszbérlés, közmű visszatérítés)

1.000

Felhalmozási bevétel összesen

4.846

Hitelek

24.801

1.Működési

14.868

2.Fejlesztési

9.933

Pénzforgalom nélküli bevételek

1.329

1.Előző évi pénzmaradvány

1.329

Bevételek mindösszesen

62.779

KIADÁS: működés

alapilletmény

- falugondnok (120x10)

1.320

- kereset kiegészítés

200

- udvaros          (120x12)

1.440

- könyvtáros  (73,5x6)

441

polgármester tiszteletdíja (120x12)

1.440

Megbízási díj ( könyvtáros 19,6x 6 )

118

képviselők tiszteletdíja (20,5x5)x12

1.230

egyéb bér alá tartozó munkabér (közhasznú, közmunka)

5.000

étkezési térítés( 12x10.)

120

Egyéb juttatás( üdülési csekk)

74

egyéb költségtér. hozzájárulás

550

költségátalány 30 %

432

Személyi juttatás

12.365

TB járulék

2.170

Egészségügyi hj

365

Munkaadókat terhelő járulékok /telefon, 25%)

70

Munkaadót terhelő járulék összesen

2.605

nyomtatvány, irodaszer

60

könyv, folyóirat, közlöny

100

gázenergia szolg.

600

hajtó, kenőanyag

900

munkaruha

150

egyéb készletbeszerzés

1.200

telefondíj

500

bérleti és lízingdíj

1.200

szállítási szolgáltatás

500

villamos energia szolgáltatás

1.000

víz és csatornadíjak

100

karbantartás, kisjavítás

4.000

egyéb üzemeltetési, fennt. szolgáltatás

2.000

ÁFA

2.400

belföldi kiküldetés

100

reklám és propaganda kiadás

800

kamat

400

különféle adók, díjak

300

egyéb dologi kiadás

600

számlázott szellemi tevékenység

120

Dologi kiadás összesen:

17.030

pénzeszköz átadás

8.300

rendelkezésre állási támogatás

3.000

szociális segély

1.400

ápolási díj

350

rászorultságtól függő ellátás

1.850

Természetben nyújtott ellátás

200

gyermekvédelmi támogatás

200

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

15.300

Szociális kölcsön

300

Működési kiadások összesen

47.600

- 3 -

Felújítások

11.654

Integrált Közösségi Szolgáltatási tér ÁFA

11.654

Beruházás

3.125

Ingatlan vásárlás

1.000

Gép, eszközök beszerzése

1.500

ÁFA

625

Fejlesztési kiadások összesen

14.779

Céltartalék

400

Kiadások mindösszesen

62.779

K I A D Á S O K :

MEGNEVEZÉS

eFt

Személyi juttatások

12.365

Munkaadókat terhelő járulékok

2.605

Dologi kiadás

17.030

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

15.300

Szociális kölcsön

300

Fejlesztési kiadások

14.779

Céltartalék

400

KIADÁS MINDÖSSZESEN:

62.779


« Vissza az előző oldalra

Hasznos linkek: