II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 2.5 Nyilvános kiadványok

H I R D E T M É N Y

Tájékoztatom Zselickislak Község lakosságát, hogy a Képviselő-testület döntése alapján 2010. évben a helyi adók mértéke az alábbiak szerint változik.

Magánszemélyek kommunális adója

- A magánszemély tulajdonában levő lakás után                                       8000 Ft/év

- Építési tilalommal nem terhelt beépítetlen földrész után                        3000 Ft/év

- Zártkerti és külterületi, nem lakás céljára szolgáló egyéb épület után    6000 Ft/év

Mentes:

1./ a lakóépülethez tartozó gazdasági célú épület, (istálló, ól, pajta, tároló, stb.) garázs és a műhely

2./ A belterületi földrészlet után 50 %-ban az a magánszemély (65. életévét betöltött férfi, illetőleg 60. életévét betöltött nő), aki más adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik és munkaképes korú, vele közös háztartásban élő hozzátartozója nincs.

Iparűzési adó

- Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és az alvállalkozói teljesítés értékével, valamint az anyagköltség 100 %-val.

- Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1.5 %-a.

- A 2002 évi XLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a kedvezmény megszünt.

Gépjárműadó

-A 2006. évi LXI. törvény alapján a személygépkocsik és motorkerékpárok adóalapja – a jelenlegi önsúly helyett- a motor kW-ban kifejezett teljesítménye. A kedvezmények megszüntek.

-Tehergépjármű esetében az adó alapja továbbra is az önsúly, növelve a raksúly 50 %-val.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 14. §. (1) bekezdése alapján az adózó az adókötelezettségét érintő változást köteles bejelenteni.

Simonfa, 2009.december 12.

Dr. Horváth László

körjegyző


« Vissza az előző oldalra

Hasznos linkek: