III. Gazdálkodási adatok / 3.2 Költségvetések, beszámolók 3.2.2 Számviteli beszámolók

ZSELICSZENTPÁL Községi Önkormányzat

2009. évi

költségvetési beszámoló

Működési bevétel:

eredeti

módosított

teljesítés

Működési bevétel

18.449

18.557

18.390

1.Intézmények működési bevétele

-bérleti díj

50

50

8

-egyéb bevétel

250

250

250

-kamatbevétel

150

150

53

- ÁFA

2

2

2.Önkormányzatok sajátos működési bevétele

2.1 Helyi adók

-iparűzési adó

2.000

2.063

2.064

-építmény adó

19

19

19

2.2Átengedett központi adók

-SZJA 8 %

3.356

3.356

3.356

-SZJA kiegészítés

10.024

10.024

10.024

-gépjárműadó

2.600

2.600

2.571

-pótlék

43

43

Támogatások

11.459

21.307

21.307

1  Normatív állami hozzájárulás

8.859

8.859

8.859

2. Normatív kötött felhasználású támogatás

-egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések

2.600

2.608

2.608

- központosított támogatás

343

343

- ÖNHIKI

8.497

8.497

- működésképtelen önkormányzatok támogatása

1.000

1.000

Működési pénzeszköz átvét(mozgókönyvtár, iskolabusz, közmunka tám,egyéb)

2.000

4.378

4.371

Működési bevételek összesen

31.908

44.242

44.068

-2-

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási támogatások

10.197

13.054

10.694

CÉDE : Gépkocsi tároló  felújítás

1.243

497

CÉDE: Ravatalozó felújítása

1.315

1.315

1.315

Falugondnoki busz beszerzés

8.882

8.882

8.882

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

15.600

12.724

12.861

1.Önkormányzatok sajátos felhalmozású és tőke bevét

-Falugondnoki busz ÁFA támogatás

784

784

- Autóbusz értékesítés

1.525

1.525

-Koncessziós díj

200

200

-Magánszemélyek kommunális adója

1.600

1.836

1.836

-Egyéb bevétel( Busz bérlés ,közmű hozzájárulás)

1.500

2.005

2.012

- Lakótelkek értékestése

10.000

5.217

5.217

- ÁFA

2.300

1.487

1.487

Felhalmozási célú kölcsön törlesztése

200

200

160

-Szociális kölcsön

200

200

160

Felhalmozási bevétel összesen

25.997

24.694

23.715

Függő bevétel

-14

Pénzmaradvány

413

413

413

Hitelek

25.700

1.Működési

14.679

2.Fejlesztési

11.021

Bevételek mindösszesen

84.018

69.349

68.182


KIADÁS:

alapilletmény

eredeti

módosított

teljesítés

- polgármester (280x12)

3.360

3.360

3.360

- falugondnok (106x12)

1.272

1.272

1.272

- hivatalsegéd (86x12), könyvtáros

1.032

1.032

1.044

- mezőőr

200

200

- kereset kiegészítés

192

192

194

Jubileumi jutalom (polgármester)

1.120

1.120

1.120

egyéb bér alá tartozó munkabér (közhasznú, közmunka)

2.500

2.860

2.896

Költségátalány  84 ft /hó

1.008

1.008

937

képviselők tiszteletdíja (20,5x12)x5

1.230

1.230

1.230

biztosítási díj (2x10000x12)+(7500x12)

330

330

330

egyéb költségtérítés

500

300

248

egyéb juttatás

150

150

115

étkezési hozzájárulás (5x 6.000)x12

360

360

468

ruhapénz

77

77

77

Megbízási díj ( 19,6x12 )könyvtáros, IKSZ pály megbízási díj

235

837

837

Személyi juttatás összesen:

13.366

14.328

14.328

TB járulék

2.800

2.800

2.862

Munkaadói járulék

290

290

206

Egészségügyi hozzájárulás

300

300

307

Munkaadót terhelő egyéb járulék

50

50

40

Munkaadót terhelő járulék összesen

3.440

3.440

3.415

nyomtatvány, irodaszer

100

100

88

könyv, folyóirat

100

21

21

tüzelőanyag beszerzés, gázenergia

600

429

429

hajtó, kenőanyag

1.000

1.000

902

munkaruha

180

313

313

egyéb készletbeszerzés

1.000

1.121

1.121

telefondíj

500

500

433

bérleti díj

200

316

316

szállítási szolgáltatás

1.000

villanydíj

1.000

1.000

869

víz és csatornadíj

50

50

10

karbantartás, kisjavítás

2.800

2.600

2.608

egyéb üzemeltetési fenntart. szolg.

1.800

2.363

2.363

ÁFA

2.574

2.133

2.133

belföldi kiküldetés

100

reprezentáció

30

reklám, propaganda

800

679

427

adók, díjak, egyéb befizetések

300

300

324

kamat

300

300

227

Egyéb dologi kiadás

1.500

300

292

Előző évi visszafizetési kötelezettség ( ÖNHIKI)

31

31

Szellemi tevékenység számlázási díj

240

240

182

Dologi kiadás összesen:

16.174

13.796

13.089

pénzeszköz átadás

10.000

9.854

9.854

szociális segély

320

363

363

RÁT

1.152

1.152

gyermekvédelmi támogatás

200

220

220

rászorultságtól függő ellátás

1.500

1.567

1.567

természetben nyújtott ellátás

800

654

654

ápolási díj

700

178

178

Lakásfenntartási támogatás

14

14

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

13.520

14.002

14.002

Működési kiadások összesen:

46.500

45.566

44.834

Felújítások

9.900

1.644

1.644

-ivóvízrendszer korszerűsítés

6.250

-Ravatalozó felújítás

1.370

1.370

1.370

-középület akadálymentesítése ,általános felújítás

630

-ÁFA

1.650

274

274

Beruházások

18.518

12.439

12.401

-turisztikai szálláshely kialakítása önk-i tulajd. épületben

1.250

-gép beszerzés

300

360

360

-gépkocsi tároló létesítése

274

1.243

1.243

- falufejlesztés

4.727

- buszvásárlás(falugondnoki)

8.882

8.882

8.844

-ÁFA

3.085

1.954

1.954

Fejlesztési kölcsön

8.600

9.700

9.651

-szociális kölcsön

200

200

150

- hiteltörlesztés

6.000

6.900

6.900

- hitelkamat

2.400

2.600

2.601

Fejlesztési kiadás összesen:

37.018

23.783

23.696

Átfutó kiadás

93

Tartalék

500

Kiadások mindösszesen:

84.018

69.349

68.623


K I A D Á S O K :

MEGNEVEZÉS

eredeti

módosított

teljesítés

Személyi juttatások

13.366

14.328

14.328

Munkaadókat terhelő járulékok

3.440

3.440

3.415

Dologi kiadás

16.174

13.796

13.089

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

13.520

14.002

14.002

Fejlesztési kiadások

37.018

23.783

23.696

Tartalék

500

Átfutó kiadás

93

KIADÁS MINDÖSSZESEN:

84.018

69.349

68.623


« Vissza az előző oldalra

Hasznos linkek: