III. Gazdálkodási adatok / 3.2 Költségvetések, beszámolók 3.2.3 A költségvetés végrehajtása

SZÖVEGES ÉRTÉKELŐ

Zselicszentpál Község Önkormányzata

2009. évi költségvetési beszámolójához

Az önkormányzat a 2009-as költségvetési évet takarékos, visszafogott gazdálkodással – a tervezetteknek megfelelően – teljesítette.

A működés biztosításához nagyban hozzájárult 8.497eFt önhibáján kívül működési forráshiányos önkormányzatok, valamint a működésképtelen önkormányzatok 1.000eFt támogatása. A helyi adóbevétel a tervezetteknek megfelelően teljesült.

Működési hitel felvételére a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó hitelkeret esetenkénti igénybevételén kívül nem volt szükség.

Önkormányzatunknak az új utcasor kialakításával kapcsolatban van fejlesztési hiteltartozása, ennek tőkéjét az eladott telkek vételárának pénzintézethez történő befizetésével csökkentettük 6.900 eFt-al.

A kiadások a takarékos, esetenként szűkös gazdálkodásnak köszönhetően a tervezetteknek megfelelően alakultak, jelentős előirányzat túllépés nem történt, általában a megtakarítás a jellemző.

Felújítottuk a ravatalozót CÉDE pályázati támogatásból  1.370 e Ft-ért

Vásároltunk falugondnoki buszt pályázati támogatásból 10.409 eFt-ért

Pályázati támogatásból - a vállalt kötelezettségünket teljesítve - a falugondnoki busz elhelyezése céljából garázst építettünk a hivatal udvarában 1.243 e Ft. Pályázati támogatásból 746 eFt a 2010-es költségvetési évben jelentkezik

Zselicszentpál, 2010.02.11.

Szabó József sk.

polgármester


« Vissza az előző oldalra

Hasznos linkek: