III. Gazdálkodási adatok / 3.2 Költségvetések, beszámolók 3.2.1 Éves költségvetések

ZSELICSZENTPÁL

Községi Önkormányzat

2010. évi

költségvetés

Működési bevétel:


Működési bevétel

18.745

1.Intézmények működési bevétele

-bérleti díj

50

-egyéb bevétel

300

-kamatbevétel

60

-alkalmazottak ell.díja (közhasznú tám)

500

2.Önkormányzatok sajátos működési bevétele

2.1 Helyi adók

-iparűzési adó

2.050

-építmény adó

19

2.2Átengedett központi adók

-SZJA 8 %

3.290

-SZJA kiegészítés

9.876

-gépjárműadó

2.600

Támogatások

12.023

1  Normatív állami hozzájárulás

7.023

2. Normatív kötött felhasználású támogatás

-egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések

5.000

Működési pénzeszköz átvét(mozgókönyvtár, iskolabusz, IKSZ pály. tám, mezőőr tám, egyéb)

4.500

Működési kölcsön ( szociális)

200

Működési bevételek összesen

35.468

-2-

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási támogatások

745

CÉDE: Gépkocsi tároló létesítése

745

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

13.250

1.Önkormányzatok sajátos felhalmozású és tőke bevét

-Koncessziós díj

400

-Magánszemélyek kommunális adója

1.850

-Egyéb bevétel( közmű hozzájárulás, egyéb)

1.800

-Lakótelkek értékesítése

7.000

- ÁFA

2.200

Felhalmozási bevétel összesen

13.995

Hitelek

26.048

1.Működési

15.128

2.Fejlesztési

10.920

Bevételek mindösszesen

75.511


KIADÁS:

alapilletmény

- polgármester (280x12)

3.360

- falugondnok (120x11)+106

1.426

- hivatalsegéd (86x12)

1.032

- mezőőr ( 100x12)

1.200

kereset kiegészítés

300

egyéb bér alá tartozó munkabér (közhasznú, közmunka)

4.000

Melegétkezés  (3x12)x12

440

Költségátalány  84 ft /hó +71

1.079

képviselők tiszteletdíja (20,5x12)x5

1.230

biztosítási díj (2x10000x12)+(7500x12)

323

egyéb költségtérítés

426

egyéb juttatás

74

Megbízási díj könyvtáros ( 19,6x12 ),IKSZ pály.megb díj

435

Személyi juttatás összesen:

15.325

TB járulék

3.056

E ü hj

450

Munkaadót terhelő egyéb járulék

135

Munkaadót terhelő járulék összesen

3.641

nyomtatvány, irodaszer

100

könyv, folyóirat

100

tüzelőanyag beszerzés, gázenergia

600

hajtó, kenőanyag

1.000

munkaruha

200

egyéb készletbeszerzés

1.100

telefondíj

500

bérleti díj

300

szállítási szolgáltatás

300

villanydíj

1.000

víz és csatornadíj

50

karbantartás, kisjavítás

3.000

egyéb üzemeltetési fenntart. szolg.

3.000

ÁFA

3.000

belföldi kiküldetés

100

reklám, propaganda

800

adók, díjak, egyéb befizetések

350

kamat

250

Egyéb dologi kiadás

300

Szellemi tevékenység számlázási díj

200

Dologi kiadás összesen:

16.250

pénzeszköz átadás

10.000

szociális segély

400

RÁT

1.200

gyermekvédelmi támogatás

250

rászorultságtól függő ellátás

1.600

természetben nyújtott ellátás

700

ápolási díj

180

Lakásfenntartási támogatás

150

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

14.480

Működési kölcsön( szociális)

400

Működési bevételek összesen:

50.096

 

 

Felújítások

8.600

-ivóvízrendszer korszerűsítés

6.250

-középület akadálymentesítése ,általános felújítás

630

-ÁFA

1.720

Beruházások

12.525

-turisztikai szálláshely kialakítása önk-i tulajd. épületben

1.250

-gép beszerzés

300

-gépkocsi tároló létesítése

1.243

- falufejlesztés

4.727

- Kulturális örökségünk védelem

2.500

-ÁFA

2.505

Fejlesztési hitel

3.790

- hiteltörlesztés

1.290

- hitelkamat

2.500

Fejlesztési kiadás összesen:

24.915

Tartalék

500

Kiadások mindösszesen:

75.511


K I A D Á S O K :

MEGNEVEZÉS

eFt

Személyi juttatások

15.325

Munkaadókat terhelő járulékok

3.641

Dologi kiadás

16.250

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

14.480

Működési kölcsön

400

Fejlesztési kiadások

24915

Tartalék

500

KIADÁS MINDÖSSZESEN:

75.511


« Vissza az előző oldalra

Hasznos linkek: