III. Gazdálkodási adatok / 3.2 Költségvetések, beszámolók 3.2.2 Számviteli beszámolók

SIMONFA  Községi Önkormányzat

2009. évi

összevont beszámoló

Működési bevétel:

Működési bevétel

18.547

20845

20845

1.Intézmények működési bevétele

-bérleti díj

370

389

389

-egyéb bevétel

1060

1062

1062

-kamatbevétel

45

220

220

-óvoda étkezési bevétel

2600

2409

2409

-Közhasznu foglakoztatás

209

209

2.Önkormányzatok sajátos működési bevétele

2.1 Helyi adók

-építményadó

360

424

424

-vállalkozók komm.adó

60

118

118

-magánsz.komm. adó

1300

1300

-iparűzési adó

1400

992

992

-idegenforgalmi adó

15

48

48

2.2 Pótlék

15

77

77

2.3Átengedett központi adók

-SZJA 10 %

1809

1809

1809

-SZJA kiegészítés

10014

10825

10825

-gépjárműadó

799

963

963

Normatív állami hozzájárulások

28.704

31767

31767

1.1 Lakosságszámhoz kötött

4823

4823

4823

1.2 Feladatmutatóhoz kötött

23881

26944

26944

Normatív kötött felhasználású támnogatások

12.971

25780

24780

1.1 Normativ kötöt felhasználásu támogatás

-egyes jövedelempotló támogatások

10117

9768

9768

1.2 Kiegészitő támogatás egyes közoktatási eladatokhoz

47

47

47

1.3 Központi támogatás

2807

2334

2334

1.4 ÖNHIKI

10131

10131

1.5  Müködésképtelen önkormányzatok támogatása

3500

2500

Támogatás értékü bevétel (átvett pénzeszköz)

32468

38839

38839

1.1 TB pénzügyi alap (védőnő)

2604

2654

2654

1.2 Helyi önkormányzat (körjegyzőség,védőnő,óvoda)

23779

28121

28121

1.4 Többcélú kistérségi társulás (óvoda)

4085

4678

4678

1.5 Központi pe

3386

3386

Kölcsön visszafizetés

36

36

Működési bevételek összesen

90.690

117.267

116.267

-2-

Megnevezés

Előirányzat

eredeti        módosított

Teljesítés

Támogatás értékü felhalmozási bevételek

-MVH Falugondn.busz

8.800

8882

8882

-CÉDA (2010)

1046

418

Helyi önkorm.fejlesztési támogatás

-Dózsa Gy. Utcai járda(2008 évi)TEKI

1.774

1.774

1.774

Központosított előirányzat  felhalmozási

- Óvoda infrasturkturális fejlesztése

11.130

11.130

Felhalmozási célú bevétel

- Magánszemélyek kommunális adója

1.450

640

640

- koncesszió

98

98

Felhalmozási bevétel összesen

12.024

23570

22942

Hitelek

21.809

1232

1232

1.Működési

19.673

2.Fejlesztési

2.136

1232

1232

Pénzforgalom nélküli bevételek

1.Előző évi pénzmaradvány

2027

2027

2027

FÜGGŐ BEVÉTEL

21

Bevételek mindösszesen

126.550

144.096

142.489

-3-

KIADÁS:                                                                                           eFt.

Eredeti           Módosított

Teljesítés

I.Müködési célú kiadás:

1. Személyi juttatás

46806

46396

45988

2. Munkaadókat terhelő járulék

13841

12870

11870

3. Dologi kiadás

38848

40944

40567

4. Szociális juttatás

9097

9934

9934

5. Egyéb működési célú kiadás

2810

3580

3395

6. Kölcsön

40

40

Müködési célú kiadás összesen

111.402

113.764

111.754

II.Felhalmozási célú kiadás:

6. Felújítás

2400

14229

13183

7. Beruházás

11760

10889

10889

8. Felhalmozási célú pe átadás

850

850

Felhalmozási célú kiadás összesen:

14.160

25.968

24.922

8. Tartalék

988

9. Mük.hitel törlesztés

4364

4364

10.Átfutó

-274

Összesen:

126.550

144.096

140.806


« Vissza az előző oldalra

Hasznos linkek: