III. Gazdálkodási adatok / 3.2 Költségvetések, beszámolók 3.2.1 Éves költségvetések

SIMONFA  Községi Önkormányzat

2010. évi

összevont költségvetés

Működési bevétel:

Működési bevétel

19861

1.Intézmények működési bevétele

3316

-bérleti díj

400

-egyéb bevétel

1072

-kamatbevétel

220

-közhasznú foglalkozt.

252

-óvoda étkezési bevétel

1372

2.Önkormányzatok sajátos működési bevétele

16545

2.1 Helyi adók

2584

-építményadó

420

-vállalkozók komm.adó

120

-iparűzési adó

1000

-magánsz.komm.adó

1000

-idegenforgalmi adó

44

2.2Átengedett központi adók

12961

-SZJA 8%

1807

-SZJA kiegészítés

11154

2.3Gépjárműadó

1000

Támogatások

40554

1.1 Normativ támog. lakosságszámhoz kötött

3509

1.2 Norm.támog. feladatmutatós

24428

1.3 Norm.kötött felhszn. támogatások

-egyes jövedelmpotló támogatások

12617

Támogatás értékü bevétel (átvett pénzeszköz)

38832

1.1 TB pénzügyi alap (védőnő)

2604

1.2 Helyi önkormányzat (körjegyzőség,védőnő,óvoda)

30200

1.4 Többcélú kistérségi társulás (óvoda, könyvtár)

6028

Kölcsön visszafizetés

48

Működési bevételek összesen

99.295

-2-

Felhalmozási bevételek

Támogatás értékü felhalmozási bevételek

8548

Központi költségv.szervtől

8548

CÉDE (Dózsa Gy. u. árok lapozás)

628

Felhalmozási és tökejellegű bevételek

900

-magánszemélyek kommunális adója

900

Felhalmozási bevétel összesen

10076

Hitelek

25785

1.Működési

19288

2.Fejlesztési

6497

Pénzforgalom nélküli bevételek

1124

1.Előző évi pénzmaradvány

1124

Bevételek mindösszesen

136.280


KIADÁS:                                                                                                                                                                                                                                       eFt.

I:Müködési célu kiadás

1. Személyi juttatás

48014

2. Munkaadókat terhelő járulék

12515

3. Dologi kiadás

44912

4. Szociális juttatás

10000

5. Egyéb működési célú kiadás

3666

Mülödési célú kiadás összesen:

119.107

II.Felhalmozási célu kiadás

6. Felújítás

14091

7. Beruházás

1250

8. Hitel visszafizetés

1232

Felhalmozási célú kiadás összesen:

16.573

8. Tartalék,céltartalék

600

600

Összesen:

136.280


« Vissza az előző oldalra

Hasznos linkek: