III. Gazdálkodási adatok / 3.3 Működés 3.3.6 Európai Unió által támogatott fejlesztések

 

 1. Projekt címe: Batéi Szivárvány Tagóvoda fejlesztése

Kedvezményezett: Baté Községi Önkormányzat

Szerződött támogatás összege: 75 143 445 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezés dátuma: 2018. október 31.

Projekt tartalmának bemutatása:

A tervezett infrastrukturális tevékenységek a helyi védelem alatt álló épület energetikai korszerűsítése során zárófödém és pince födém hőszigetelése, tornaszoba teljes hőszigetelése, fűtés korszerűsítés, a villamos hálózat teljes felújítása, a víz és szennyvízhálózat teljes felújítása, személyzeti öltöző és vizesblokk kialakítása. A fejlesztéssel érintett épület a község centrumában az önkormányzat és a kultúrház szomszédságában helyezkedik el. Az óvoda és a tornaszoba összekapcsolásához, akadálymentes megközelítéséhez új, fedett rámpa és külső folyosó épül. Napelemek által termelt villamos energia szolgál a használati melegvíz előállításhoz. A tervezett beruházás önállóan megvalósítható tevékenységeként valósulna meg az épület átalakítása, az előírásoknak megfelelő tornaszoba és egyéb kötelező helyiségek kialakítása révén. Önállóan támogatható tevékenység továbbá az eszközbeszerzés is, melynek keretében konyhai eszközök és berendezések kerülnek beszerzésre. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységként az akadálymentesítés, az energiahatékonysági intézkedések és a nyilvánosság biztosítása valósul meg.

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00041

2. Projekt címe: BATÉ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00091 SZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN CSATLAKOZIK AZ ASP KÖZPONTHOZ

A KÖFOP Irányító Hatóságának vezetője 2016 értelmében Baté Község Önkormányzatának KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00091 kódszámú, „BATÉ csatlakozása” című pályázatát 6.999.999 Ft vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek minősítette. A támogatásintenzitása 100%. A project az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

A pályázati program célul tűzte ki a közigazgatás színvonalának javítását, valamint az átláthatóság, a hatékonyság és az ügyfélközpontúság növelését. Ennek keretében a cél az egységesített elektronikus ügyintézési módok bevezetése is. Fenti célok eléréséhez a Kormány az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológiát vezeti be országos szinten az önkormányzatok napi ügyvitelébe.

A projekt során, az ASP központhoz való csatlakozás által megvalósul az önkormányzatnál a gazdálkodási szakrendszer, ingatlan-vagyonkataszter szakrendszer, adó szakrendszer, iratkezelő szakrendszer, kereskedelmi szakrendszer, hagyatéki szakrendszer és elektronikus ügyintézési portál rendszer, amelyek lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel való támogatása, valamint az önkormányzati munka egységességének biztosítására szolgál.

A ASP pályázaton belül a szakrendszerek teszteléséhez, élesítéséhez, előző rendszerből történő migrálásához, számítástechnikai eszközök beszerzésére, elektronikus űrlapok publikálására, szabályzatok elkészítésre fordítható a megkapott támogatás. A támogatás fő felhasználási helye: Baté, Fő u. 7, további helyszínek a Batéi Közös Önkormányzati hivatal kirendeltségei Mosdós, Kossuth u. 1/a és Szentbalázs, Fő u. 85.

Baté Községi Önkormányzat, mint a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal gesztor települése pályázott az ASP rendszerhez, amelyhez a Hivatalt fenntartó többi település (Fonó, Kaposkeresztúr, Mosdós, Kaposhomok, Szentbalázs, Hajmás, Gálosfa, Cserénfa, Kaposgyarmat) hozzájárult.

A projekt 2018. június 30-án zárul.

Baté , 2016. december .


« Vissza az előző oldalra Korábbi változatok

Hasznos linkek: