II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát,hatáskörétés alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- 2011. évi CXCV. törvény az Államháztartásról
- 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az állam háztartásról szóló törvény végrehajtásáról
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének SZMSZ-e
Taszári Polgármesteri Hivatal SZMSZ-e
- Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Helyi önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai:

Az önkomrányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kormányzati funkció szerinti besorolása:

011130 Önkormányzzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés

013350 az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360 Más szerv részére végzettpénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

022010 Polgái honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

041140 Területfejlesztés igazgatása

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233 Hoszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237 Teljes munkaidős közfoglalkoztatás - szociális mintaprogram
Részmunkaidős közfoglalkoztatás - szociális mintaprogram

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311 Fogorvosi alapellátás

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

082044 Könyvtári szolgáltatások

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

107054 Családsegítés

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások


« Vissza az előző oldalra

Hasznos linkek: