II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézés Taszár Községi Önkormányzatánál


Tájékoztatás az elektronikus kapcsolattartásról


Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. január 1. napjától megnyílt a lehetőség elektronikus
ügyintézés keretében az iparűzési adóbevallások, bejelentkezési és változás bejelentések,
adó kiegészítés, valamint általános adó és közigazgatási ügyek, anyakönyvi, hagyatéki,
ipar-kereskedelem tárgykörébe tartozó, pénzügy-gazdálkodási, szociális,
településüzemeltetéssel kapcsolatos ügyek intézésére. A szolgáltatásokat
kizárólag Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező ügyfeleink vehetik igénybe!


Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (Továbbiakban Eüsz tv.) 9. § (1) aa) alpontja alapján a gazdálkodó
szervezetek (A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § [Értelmező
rendelkezések] (1) szerint az egyéni vállalkozók is!) és a 9. § (1) ac) alpontja alapján az
önkormányzatok számára 2018.01.01-től kötelező az elektronikus ügyintézés.


Az Eüsz tv. alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettektől 2018.01.01-et követően
papír alapon nem áll módunkban ügyindító dokumentumot befogadni.


A Hivatal az elektronikus ügyintézést biztosítási kötelezettségének a törvényi előírások alapján
az ASP-vel lefedett ügytípusok esetében az ASP rendszeren keresztül tesz eleget. Az ASP eszolgáltatási felülete az ELÜGY, melyet az ügyfelek internetes oldalán érhetnek el:


https://ohp.asp.lgov.hu


Jelenleg az önkormányzat adó, ipar-, és kereskedelmi, hagyatéki leltár, birtokvédelmi,
anyakönyvi és szociális ügyei támogatottak szakrendszeri fejlesztésekkel az önkormányzati
ASP rendszeren keresztül, de az ún. e-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen ezen kívüli ügy
elektronikusan indítható. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás,
ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.


Az e-Papír szolgáltatás ITT érhető el

Számlák

Magánszemélyek kommunális adója 11743002-15397809-02820000

Iparűzési adó: 11743002-15397809-03540000

Gépjárműadó: 11743002-15397809 -08970000

Késedelmi pótlék: 11743002-15397809-03780000

Bírság: 11743002-15397809-03610000

Államigazgatási illeték: 11743002-15397809-03470000

Talajterhelési díj: 11743002-15397809-03920000

Költségvetési számla: 11743002-15397809-00000000


« Vissza az előző oldalra

Hasznos linkek: